פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Yes Planet

אדריכל: פז גרש אדריכלים

צלם: צילום פרסום