פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Symatec

אדריכל: רפפורט אדריכלים

צלם: עוזי פורת