פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Shenkar

אדריכל: מן שנער אדריכלים

צלם: אסף ברנר