פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Roshfeld

אדריכל: אלון ברנוביץ

צלם: עוזי פורת