פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Orot Mall

אדריכל: אבנר שר אדריכלים

צלם: עוזי פורת