פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Office In Tel Aviv

אדריכל: טלי לאוב ריכטר ואלכסנדר אדריכלים

צלם: אסף ברנר