פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Mercantile

אדריכל: מ. בן משה אדריכלים

צלם: עוזי פורת