פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Gimel Al HaMayim

אדריכל: רמי וימר אדריכלים

צלם: עוזי פורת