פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Dspg

אדריכל: דונסקי אדריכלים

צלם: עוזי פורת