פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Beer Yaakov Mall

אדריכל: כהנא אדריכלים

צלם: שי גיל