פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Audi

אדריכל: קימל אשכולות אדריכלים

צלם: עוזי פורת