פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Assuta

אדריכל: כריסטינה ושלי אדריכלים

צלם: אסף ברנר