פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

Ab Dental

אדריכל: בת חן רון תדמור

צלם: עוזי פורת