פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

   Lenovo

אדריכל: טלי לאוב ריכטר

צלם: צביקה גולדשטיין