פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

פינסטרה

אדריכל: גינדי סטודיו

צלם: עוזי פורת