פרויקטים

"כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש כאלה שבונים תחנות רוח" (פתגם סיני עתיק)

גינדי אחזקות

אדריכל: סיגל ברנוביץ ואירנה גולדברג אדריכלים

צלם: עוזי פורת