בלוג

שם הפרויקט: DragonFly SGI

שם מנהל הפרויקט: יהודה טייטלבאום

פרויקט SGI במגדל אטריום ברמת גן ממוקם בקומה 25 בוצע עבור חברת DragonPlay הישראלית אשר הנה חברת גיימינג שמתמחה ביצירת משחקים חברתיים לסמארטפונים.

מורכבות הפרויקט הייתה בכך שהינו אמורים להשתמש בחומרי גמר מיוחדים אשר תוכננו ע"י משרד האדריכלים ברוח החברה כביטוי לאופי המועסקים וגילם, כמובן בהתאם לצרכים שהוגדרו על ידי ההנהלה. אופי התכנון האדריכלי בא לידי ביטוי בגרפיקה ומיתוג ע"י טפטים ענקיים ומיוחדים על גבי קירות הפרויקט. דוגמת הטפטים אפיינה את העיסוק העיקרי של המזמין. לצורך ביצוע מושלם והדבקה מרבית, נדרשנו לבצע שפכטל מלא והחלקה של קירות הגבס.

באתר תוכננו ובוצעו חללים לזמן איכות ורגיעה של עובדיי החברה כגון: שולחן סנוקר, בוטים ונדנדה אשר הותקנה בכניסה הראשית של המשרדים.

הקושי העיקרי היה בכך שהבניין היה מאוכלס והינו צריכים להתחשב בחברות אשר נמצאות במקום ועמדה לרשותנו מעלית אחת בעבודות לילה בלבד.

חברת יניב הנדסה התגברה על מורכבות הפרויקט ולוח הזמנים הצפוף ע"י הקצאת מנ"ע, ע. מנ"ע, מנהל פרויקט צמודים לאתר לכל אורך תקופת הביצוע.

כמו כן, בוצע מעקב קבוע על לו"ז ואיכות העבודה ע"י מנהל הפרויקט הראשי של החברה באמצעות מערכת ייחודית שפותחה על ידי מנהל מערכות המידע של יניב הנדסה אשר באמצעותה בוצע חיתוך הפרויקט בכל זמן נתון לאורך משך הביצוע שהציג בפני כמנהל הפרויקט את מצב הפרויקט הן מבחינת לוחות הזמנים, המשימות והאתגרים העומדים לפניו.

שימוש בנתונים אלו אפשרו לי כמנהל הפרויקט לעמוד על הנקודות הקריטיות והבעייתיות הצפויות בפני ולרכז את הכוחות והמשאבים שבידי בכדי לסיימן על מנת לעמוד בלוחות הזמנים עליהם התחייבה יניב הנדסה.

שלב אחרון בביצוע עבודות מסוג זה הוא שלב אישורים של מכוני תקנים ובדיקות מעבדה וכמובן מסירה סופית למזמין העבודה. זהו שלב מאוד משמעותי לא פחות משלב הביצוע וסיום עבודות הבינוי, שכן במידה ותוצאות הבדיקות נכשלות אין באפשרות המזמין להתאכלס.

בפרויקט זה, הלחץ לקבל את התעודות חתומות ולספקן בזמן לשירותי הכבאות היה גדול מנשוא. באמצעות שיתוף הפעולה מצד קבלני המשנה, יצירתיות והתמדה צלחנו משימה זו והגענו לנקודת הזמן המיועדת והמשוערת.

במהלך הפרויקט עמדה בפנינו הדילמה באיזה שלב לבצע הגבהות מדה, התקנת שטיחים ויישום מיקרוטופינג כגמר סופי בחלק משטח הפרויקט. לבסוף, נלקחה החלטה וברצפת הפרויקט בוצעה מדה דקורטיבית דמוי בטון.

באמצעות חלוקת עבודה נכונה באזורי הגמר השונים שהוגדרו לתכסית הרצפה בחומרי גמר גמישים/קשיחים מסוגים שונים הצלחנו לסיים שתי פעילויות משמעותיות בנתיב הקריטי בלוחות הזמנים ולהגיע ליעד.

כמנהל פרויקט, אני מבין שהשבועות הראשונים בתחילתו של פרויקט הם השבועות הקריטיים בתהליך שכזה היות וכל דחייה או שאננות בתזמון המשימות העומדות בפנינו הופך את כל פעילויות הפרויקט לקריטיות עוד בתחילת הפרויקט ויכול לגרום לאי עמידה במשימות ולוחות הזמנים המוסכמים.

אני יכול לומר שלמרות האתגרים הרבים בפרויקט הוא הסתיים ברמת ביצוע גבוהה, עמידה ביעדים, זמני הביצוע ולשביעות רצונו של הלקוח.