בלוג

שם הפרויקט: משרדי חברת אורקל פתח תקווה

שם מנהל הפרויקט: יוסי שפי

פרויקט אורקל פתח תקווה

פרויקט משרדי אורקל נפרס על פני 5,500 מ"ר בבניין המרטון בפתח תקווה. הפרויקט מורכב מקומת חדרי ישיבות וחדרי הדרכה, קומת אופן ספייס למטרת תפעול שוטף של עובדי החברה הכוללת בה גם את משרדי צוות הניהול וקומת קרקע בה קיימת חניית אופניים ומלתחות.

במסגרת הפרויקט בוצעו עבודות בינוי, מיזוג אוויר, חשמל, גילוי אש ואינסטלציה.

במהלך הפרויקט נתקלנו בשלושה אתגרים עיקריים:

הראשון מבניהם היה שינוע חומרים לקומות העליונות היות ולא היה ניתן להשתמש במעליות הבניין. התגברנו על אתגר זה באמצעות אמצעי הרמה נייחים שהותקנו על הבניין ומנופים בגובה של כ- 50 מטרים.

האתגר השני היה ליצור חיץ בין שטח הפרויקט לבין השטחים המאוכלסים בבניין. על מנת להתגבר על האתגר הקמנו פרוזדורים עם מחיצות זמניות ונתיבי כניסה לאתר שאפשרו שגרת חיים תקינה לדיירים המאוכלסים בבניין.

ולבסוף, שליטה בהתקדמות העבודה בכל הקומות במקביל תוך עמידה בלוחות זמנים. באמצעות חלוקת הפרויקט לשלושה תתי פרויקט ומנהל עבודה לכל תת פרויקט הצלחנו לשלוט בניהול העבודה השוטף ולעמוד ביעדים אשר הוצבו.

באמצעות מערכת פנימית ייחודית ליניב הנדסה אשר מאפשרת את בקרת הפרויקט בכל זמן נתון לאורך משך הביצוע, בוצעה בקרת נתונים נרחבת שהציגה בפני כמנהל הפרויקט את מצב הפרויקט הן מבחינת לוחות הזמנים והן מבחינת המשימות והאתגרים העומדים לפני.

שימוש בנתונים אלו אפשר לי כמנהל הפרויקט לעמוד על הנקודות הקריטיות והבעייתיות הצפויות בפני ולרכז את הכוחות והמשאבים שבידי בכדי לסיימן על מנת לעמוד בלוחות הזמנים עליהם התחייבה יניב הנדסה.

במהלך הפרויקט עמדה בפנינו הדילמה באיזה שלב לבצע הגבהות מדה, התקנת פרקטים משולבים בהתקנה משוננת במיקרוטופינג כגמר סופי בחלק משטח הפרויקט. לבסוף, התקבלה החלטה להתקין את הפרקט, להגן על דפנות הפרקט ולבצע מיקרוטופינג.

שטיחים, פרקט וחומרי גמר אחרים נעטפו עד לגמר עבודות המדה והמיקרוטופינג ובכך הצלחנו לסיים את שלושת הפעילויות המשמעותיות בנתיב הקריטי בלוחות הזמנים ולהגיע ליעד.

שלב אחרון בביצוע עבודות מסוג זה הוא שלב האישורים של מכוני התקנים ובדיקות מעבדה וכמובן מסירה סופית למזמין העבודה. זהו שלב מאוד משמעותי, לא פחות משלב הביצוע וסיום עבודות הבינוי, שכן במידה ותוצאות הבדיקות נכשלות אין באפשרות המזמין להתאכלס.

בפרויקט זה, הלחץ לקבל את התעודות חתומות ולספקן בזמן לשירותי הכבאות היה גדול מנשוא. באמצעות שיתוף הפעולה מצד קבלני המשנה, יצירתיות והתמדה צלחנו משימה זו והגענו לנקודת הזמן המיועדת והמשוערת.

 

כמנהל פרויקט, אני מבין שהשבועות הראשונים בתחילתו של פרויקט הם השבועות הקריטיים בתהליך שכזה היות וכל דחייה או שאננות בתזמון המשימות העומדות בפנינו יוצר ואקום בסוף הפרויקט ויכול לגרום לאי עמידה במשימות ולוחות הזמנים המוסכמים.